Everything about Šuto Orizari

Ромите многу ретко одат на годишен одмор бидејки немаат финансиски срества за тоа.Оние кои можат да си дозволат да отидат на одмор ,обично одат на Охриско Езеро.

Comments

Comments are closed.