Everything about Šuto Orizari

На сликата е прикажано сунет (Обрезување) на машки деца дел од ромската традиција.Чичкото го носи внукот на рамениците .

Comments

Comments are closed.