Everything about Šuto Orizari

Спорт – Sports

Filed Under Education, Едукација | Kommentare deaktiviert für Спорт – Sports

Младите момци како спортисти најмногу спортуваат играње фудбал, кошарка, пин- понг, бокс и др. Но за жал во општината немаат срества да изградаат спортски сали каде маладите мозат да го поминуваат слободното време. From sports the young people mostly prefer football, basketball, table tennis, boxing and others. Unfortunately the commune does not have the money […]

Учителки – Teachers

Filed Under Education, Professions, Едукација, Професии | Kommentare deaktiviert für Учителки – Teachers

Во Шуто Оризари има едуцирани роми, кои работат како наставници во ромските училишта. Нивната цел е да им помагаат на ромските деца во образованието. Исто така тие разговарат со родителите и ги мотивираат да ги запишат децата во училиште. In Šuto Orizari there are educated Roma who work as teachers in Roma schools. Their goal […]

Dance Project 2

Filed Under Education, Video, Видео, Едукација | Kommentare deaktiviert für Dance Project 2

Click To Play Video This is the group of younger girls rehearsing for the presentation on May 6

Dance Project 1

Filed Under Education, Video, Видео, Едукација | Kommentare deaktiviert für Dance Project 1

Click To Play Video Ambrela is a new organization that applies itself to education work among the Roma population. Here is a short viedeo about a dance project led by Maria Weisshuhn and Muarem Abdi.