Everything about Šuto Orizari

Работници

Filed Under Professions, Професии | Kommentare deaktiviert für Работници

Ромите Егзистираат од собирање на стари пластични шишиња, но исто така собираат железо и картони и др.

Продавач –

Filed Under Professions, Професии | Kommentare deaktiviert für Продавач –

Eдни од работите кои ромите работат се продавање на :пуканки ,балони и играчки за деца.Оваа работа се работи во летни периоди.

Апотека – Pharmacy

Filed Under Professions, Професии | Kommentare deaktiviert für Апотека – Pharmacy

Покрај многуте апотеки еден од најпознаите е Зегин.Во аптеките на Зегин работат роми како фармацери. One of the best known pharmacies is Zegin. In this pharmacy Roma are working as pharmacists.

Градоначалник – The Mayor

Filed Under Professions, Професии | Kommentare deaktiviert für Градоначалник – The Mayor

Ердуан Исеини е градоначалник во општина Шуто Оризари. И еден од најмладите политичари кој покрај политиката и е стоматолог. И тој се труди ромите да имаат исти човечки права како другите. Erduan Iseini is the mayor of Šuto Orizari. He is one of the youngest politicians. He works in politics but also as a dentist. […]

Еден од најпознатите флизери во Шуто Оризари е флизерскиот салон Мирис. Кој работи секој ден, цените се движаат од 100 до 200 денари. One of the best known barber shops in Šuto Orizari is Salon Miris. It is open every day. Prices are from 100 to 200 denars for a haircut.

Учителки – Teachers

Filed Under Education, Professions, Едукација, Професии | Kommentare deaktiviert für Учителки – Teachers

Во Шуто Оризари има едуцирани роми, кои работат како наставници во ромските училишта. Нивната цел е да им помагаат на ромските деца во образованието. Исто така тие разговарат со родителите и ги мотивираат да ги запишат децата во училиште. In Šuto Orizari there are educated Roma who work as teachers in Roma schools. Their goal […]

Музичари – Musicians

Filed Under Professions, Професии | Kommentare deaktiviert für Музичари – Musicians

Музичарите во Шуто Оризари најмногу работат во летните периоди и надвор од Македонија но повеке се популарни во ромската зедница. Еден музички оркестар за една свадба чини од 150 до 400 евро. Musicians in Shuto Orizari work mostly in summer time or outside of Macedonia because they are only popular within the Roma community. For […]

Чистачи на улици – Streat Cleaners

Filed Under Professions, Професии | Kommentare deaktiviert für Чистачи на улици – Streat Cleaners

Ромите исто така работаат како чистачи на улици.Тие работат во Шуто Оризари и во градот Скопје зеленило и парк. Roma are also working as streat cleaners. They work in Shuto Orizari and in Skopje at „Zelenilo i Park“.

Трговијата – Trading

Filed Under Professions, Професии | Kommentare deaktiviert für Трговијата – Trading

Трговијата е најзастапена во ромската заедница. Тие повеке продаваат текстил и др. Бидејки ромите не се вработени во фабрики или други установи зарaди тоа повеке егзистираат со трговијата. Trading is the most typical profession in the Roma community. In the market they deal in textiles and other things. Because Roma are seldom employed in factories […]

Готвачи – Cooks

Filed Under General, Professions, Професии | Kommentare deaktiviert für Готвачи – Cooks

Ромите работат и како готвачи повеке работата во ромски свадби и други свечаности но дел од нив работат во ресторантите во општината. Roma are working as cooks at Roma weddings and other events like circumcisions, birthdays or final exams and so on. Soe also work in restaurants in the commune.

keep looking »