Everything about Šuto Orizari

Ромите Егзистираат од собирање на стари пластични шишиња, но исто така собираат железо и картони и др.

Comments

Comments are closed.