Everything about Šuto Orizari

На секоја ромска свадба има богата трепеза и се игра и се јаде и пиее.На свадбите една ромска жена мора да биде во ромска традиционална облека,На сликата е прикажна ромска облека која се состои од : бела кошула ,елек,колан.шалвари.

Comments

Comments are closed.