Everything about Šuto Orizari

Eдни од работите кои ромите работат се продавање на :пуканки ,балони и играчки за деца.Оваа работа се работи во летни периоди.

Comments

Comments are closed.